حقیقت بازداشت جنجالی در مشهد

حقیقت بازداشت جنجالی در مشهد روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی فیلمی از برخورد عجیب یک مامور پلیس در جریان بازداشت یک نفر در مشهد خبرساز شد و گفته شد متهم به نام «مهرداد سپهری» بعد از دستگیری در پی خفگی ناشی از اسپری فلفل فوت کرده بود. پرونده علت فوت این فرد در دستگاه قضایی در حال بررسی است. البته بنظر میرسد جماعتی بدشان نمی‌آید به هر نحوی که شده و با هر اتفاقی، دست به #سیاه_نمایی و جوسازی بزنند و پرونده‌های قضایی شهروندان را تبدیل به یک #شانتاژ_سیاسی (با…

بیشتر بخوانید

رای الکترال چیست؟ آرا الکترال چگونه تکلیف برنده انتخابات آمریکا را مشخص میکنند؟

کمتر از یک ده با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فرصت باقی است و چیزی که این روزها ممکن است درراس توجه قرار بگیرد تعداد آرا الکترال هر کاندیدا است. آرایی که سرنوشت برنده را مشخص میکند. فلسفه رأی الکترال دراین است که دراصل یک شهروند آمریکایی درانتخابات بهصورت مستقیم بهیک کاندیدا رای نمی‌دهد، بلکه بهکسانی رأی می‌دهد که بهنام “الکترال” خوانده می‌شوند و آنها دریک روند فرمالیته، رئیس‌جمهور را از میان خود انتخاب می‌کنند. انتخابات ریاست جمهوری درآمریکا و دموکراسی الکترال درآن، محصول انقلاب آمریکا دراواخر قرن ۱۶ – ۱۷۷۶-…

بیشتر بخوانید

روحانی -تحریم (فیلمی که اجازه پخش به ان داده نشد)

روحانی -تحریم (فیلمی که اجازه پخش به ان داده نشد) منبع : roshangari.ir

بیشتر بخوانید

نماز علمی (برای انهایی که نماز …)

  نماز علمی (برای انهایی که نماز …) قسمتی از جنبه های علمی نماز منبع : roshangari.ir

بیشتر بخوانید

بدون تعارف خانواده شهید بلباسی

  بدون تعارف خانواده شهید بلباسی منبع : roshangari.ir

بیشتر بخوانید

استاد میرزایی – شیعه یعنی سلمان فارسیاستاد میرزایی

  استاد میرزایی – شیعه یعنی سلمان فارسیاستاد میرزایی استاد میرزایی – شیعه یعنی سلمان فارسیاستاد میرزایی – شیعه یعنی سلمان فارسیاستاد میرزایی – شیعه یعنی سلمان فارسیاستاد میرزایی – شیعه یعنی سلمان فارسی منبع : roshangari.ir

بیشتر بخوانید

اسلام سکولار _استاد امیر حسین میرزایی

  اسلام سکولار _استاد امیر حسین میرزایی اسلام سکولار _استاد امیر حسین میرزایی منبع : roshangari.ir

بیشتر بخوانید