گوشه ای از جنایات گروهک تروریستی تندر
گوشه ای از جنایات گروهک تروریستی تندر


گوشه ای از جنایات گروهک تروریستی تندر

انفجار حسینیه سیدالشهدا – شیراز – سال ۱۳۸۷

منبع : roshangari.ir

پست های مرتبط

Leave a Comment