چگونه یک عادات بد را ترک کنیم؟ 8 راه ترک کردن تضمینی عادات مضر


هرکسی برای رسیدن بهاهداف و موفقیت درزندگی باید قدرت تغییر عادت بد خود را داشته باشد.

تعهد لازمه دستیابی بههر چیز مهم درزندگی است. زمانی که درراه رسیدن بههدف تان اراده و تعهد جدی داشته باشید هیچ چیزی قا در بهمتوقف کردن شما نخواهد بود. دراین میان برخی از عادات هستند که می توانند بهعنوان یک مانع بر سر راه شما سبز شوند. با این حال، عادات مثبت می ‌توانند دقیقا برعکس عمل کنند و باید تا جایی که ممکن است توسعه یابند.

بهیاد داشته باشید که عادات شما سوخت اوج عملکرد شما هستند. علاوه بر این، این عادات هستند که وضعیت صلح درونی و سعادت کلی شما را تعیین می کنند. خلاص شدن از عادت های منفی و ایجاد عادت های مثبت و جدید باعث کاهش استرس، افزایش بهره وری و کمک بهشما درداشتن یک زندگی سالم تر و موفق تر می شود.


چگونه یک عادت را بهطور دائم تغییر دهیم؟

مدیتیشن برای ترک عادات بد

برای تغییر دائمی یک عادت، باید روی فرایند مورد نیاز برای رسیدن بهنتایج مطلوب تمرکز کنید. اگر روی این فرآیند و مراحلی که درقسمت زیر عنوان می کنیم، تمرکز کنید، می توانید عادات بد را کم کم از بین برده و عادت های خوب را جایگزین آن ها کنید و بهاین صورت بهتمام اهدافی که درذهن دارید برسید.


  1. عادت های کوچکی که میخواهید تغییر دهید را بشناسید

حتما شما هم برخی از عادت های کوچکی که اغلب بهعنوان عادت های بد از آن ها یاد می شود را دارید. شما باید فرایند و عواملی که برای تغییر دائمی این عادت ها نیاز دارید را درک کنید.

جای تعجب نیست که Robert Taibbi، مددکار اجتماعی بالینی ، دراین زمینه می گوید: “شما باید با تمرکز بر روی رفتارهای خاص و قابل انجام، فرایند تغییر عادت را آغاز کنید. مانند این که کفش های خود را دراتاق نشیمن پرت نکنید، بلکه آن ها را درکمد و سر جای خود قرار دهید.”

شناسایی عادت موردنظر، کلید اصلی این قسمت است. شناسایی عادات خاص بهجای رفتارهای کلی، بهشما کمک می کند تا با سرعت بیشتری درجهت تغییر آن عادت کار کنید و بهشما این امکان را می دهد که بهجای اتلاف وقت، بر روی هدف خود تمرکز کنید.


  1. برای هر عادت بد جریمه بپردازید

بهازای انجام عادت بد موردنظر برای خودتان یک جریمه تعیین کنید. بهعنوان مثال برای هر بار سیگار کشیدن مبلغی را بهعنوان جریمه پرداخت کنید، این کار باعث می شود حداقل برای پس انداز کردن آن پول و یا اختصاص آن بهکار دیگر هم که شده آن عادت بد را تکرار نکنید.

آن جریمه‌ ها را جمع کنید و ببینید که درطول یک عمر چه هزینه ‌ای بابت انجام عادات بدتان خواهید پرداخت. این کار می‌ تواند بهشما کمک کند که تمام کارهای دیگری که می ‌توانید با آن پول انجام دهید را تجسم کنید. پس بهتاثیر مخرب و تعداد دفعاتی که عادت های بد را تکرار می کنید نیز پی می برید و این شاید دلیل خوبی برای کنار گذاشتن این عادت باشد.


  1. منبع عادت را پیدا کنید

بیشتر اوقات عادات بد با استرس و خستگی تحریک می ‌شوند. پیدا کردن ریشه و منبع تحریک عادت می ‌تواند بهشما کمک کند یک عادت را تغییر دهید و یا یک عادت بد را با چیزی خوب جایگزین کنید.

بهعنوان مثال، اگر شما عادت دارید که وقتی استرس دارید غذاهای کم ارزش بخورید، پس منبع این عادت بد یعنی استرس را پیدا کرده اید، پس دفعه بعد که احساس کردید استرس دارید، سعی کنید آن را با یک عادت مثبت مثل تمرین مدیتیشن، پیاده‌ روی و یا هر عادت خوبی که می تواند استرس را از شما دور کند، جایگزین کنید.


  1. با ایجاد تغییرات کوچک شروع کنید

شکل گیری عادت های جدید مستلزم وقت گذاشتن و همچنین تلاش هماهنگ است. مسلما کار ساده ‌ای نیست. نباید انتظار داشته باشید که یک عادت بد را درعرض یک شب از بین ببرید. شما باید صبر کنید و بر روی برداشتن گام‌ های کوچک و مثبت تمرکز کنید.

بهعنوان مثال، می توانید قهوه خود را بهجای خامه با شیر کم چرب ترکیب کنید. گام هایی مانند اجتناب کامل از شکر ممکن است درابتداکارساز نباشد، اما گام‌ های کوچک و معنادار نتایج  مطلوبی را بهدست خواهند آورد.


  1. ذهن آگاهی را تمرین کنید

مراق بهیا تمرین ذهن، یک آگاهی از آنچه اتفاق می افتد ایجاد می کند. این درمورد دیدن تأثیر دنبال کردن عادت های منفی است. عادت ها درقشر جلوی پیشانی (Prefrontal Cortex) مغز شکل می گیرند. این منطقه کوچک وظیفه دارد که دریک نقطه خاص از زمان بر روی آن سوئیچ کند.

دانشمندان علوم اعصاب درMIT دریافتند که درحالی که عادات ممکن است ریشه عمیق تری درمغز داشته باشند، مرکز برنامه ریزی مغز آنچه را برای خاموش کردن این عادت ها لازم دارد، انجام می دهد.

تمرین ذهن آگاهی می تواند قشر جلوی مغز که مسئول برنامه ریزی، تصمیم گیری و تمرکز است را فعال کند. همچنین این تمرین می تواند آمیگدال (Amygdala) راست مغز که مسئول احساسات منفی و ترس است را تا حدودی کوچکتر کند.

براساس اظهارات Judson Brewer درسخنرانی تد، مغز شما یک روتین محرک، رفتار و پاداش را دنبال می ‌کند. با ذهن آگاهی می توانید قشر جلوی مغز را فعال کنید تا بهشما درشناسایی محرک ها، ارزیابی عادات بد و پذیرفتن عادات خوب کمک کند.

همچنین بخوانید: چگونه بهذهن آگاهی برسیم؟

  1. محیط خود را تغییر دهید

ترک عادت های بد

شما نمی ‌توانید با ماندن درمحیطی که عادت منفی را تحریک می کند، یک عادت را تغییر دهید.

عادات شامل سه بخش است: نشانه، روال، پاداش.

نشانه باعث می شود که مغز شما از یک روال پیروی کند. این بهدنبال عملکرد واقعی و پاداش دریافتی از برنامه روتین است.

بهعنوان مثال تصور کنید درخیابان درحال راه رفتن هستید و یک مغازه سیگارفروشی بهچشمتان می خورد (نشانه)، سپس بهآنجا می روید تا یک بسته بخرید. شما شروع بهکشیدن سیگار می کنید (روال) و بلافاصله احساس لذت بخش کوتاه‌ مدت (پاداش) را بهدست می‌ آورید.

اگر می‌ خواهید سیگار کشیدن را ترک کنید، باید از راه رفتن درآن خیابان خودداری کنید. هنگامی که با تغییر محیط خود نشانه را از بین می برید و می ‌توانید بهخودتان قدرت دهید تا عادات مفید و مثبت را شروع کنید.


  1. صبور باشید

بهیاد داشته باشید که نمی شود یک ش بهراه صد ساله رفت، و تغییر عادت هم شامل این مورد است. بنابراین زمانی که تصمیم بهتغییر یک عادت می گیرید، باید صبور باشید. برای کامل شدن روند تغییر عادت، هرگز تسلیم نشوید و منتظر تغییر عادات خود باشید.


  1. تمرین نگارش ذهنی

با تمرین نگارش ذهنی می توانید یک عادت را تغییر دهید. اسکریپت ذهنی را می توان بهصورت مجموعه ‌ای از رفتارها یا واکنش‌ ها نسبت بهموقعیت‌ های خاص تعریف کرد. دراین روش یک تلاش هماهنگ برای تغییر دادن یک عادت انجام می‌ گیرد.


چه مدت طول می کشد تا یک عادت را تغییر دهیم؟

عادات بد روزانه

هیچ زمان دقیقی برای تغییر یک عادت وجود ندارد، اما محققان متعددی چندین روش و چارچوب زمانی را برای شکل دادن بهعادات جدید توصیه کرده اند.

Phillippa Lally، یک محقق روانشناسی سلامت درUCL، درهمکاری با تیم خود، بر روی مدت زمان تغییر یک عادت مطالعه کردند. براساس مطالعه آن ‌ها، بیش از ۹۶ نفر درطول ۱۲ هفته مورد بررسی قرار گرفتند. هر فرد یک عادت جدید را انتخاب کرد و درطول ۱۲ هفته بعد، آن‌ ها از اینکه آیا این عادت دروجودشان ایجاد شده یا نه، گزارش داده اند.

برخی از افراد عادات ساده ای مانند نوشیدن آب با ناهار را انتخاب کردند. برخی دیگر بهدنبال کارهای سخت تر مانند دویدن و ورزش درعصر بهمدت 15 دقیقه بودند.

درپایان، این تیم متوجه شد که شرکت کنندگان بهطور خودکار عادت های جدید را دریک بازه زمانی مشخص فعال می کنند. حقیقت این است که شما بین دو تا هشت ماه برای شکل دادن عادات جدید یا از بین بردن عادات گذشته نیاز دارید.


و اما سخن پایانی…

بهیاد داشته باشید که درهنگام تصمیم برای تغییر یک عادت یا ایجاد یک تغییر جدید، تعهد و هماهنگی کلید اصلی آن است و دقت کنید که بیشتر از نتیجه، بر روی روند آن تمرکز کنید. بهاین ترتیب، می توانید قدم های کوچکی بردارید، از مسیر این تغییر عادت لذت ببرید و منتظر چیزی باشید که درنتیجه اتفاق خواهد افتاد.


مطالب سایت را سریع دنبال کنید


سلبریتی ها و افراد مشهورخانواده و سبک زندگی سالمتکنولوژی و فناوری و هوا فضامد و زیبایی و آرایش و جذابیتآشپزی و دسر و سالد و نوشیدنیفال و کارکاتور و طنز و سرگرمیسلامت فردی و بهداشت عمومیچند رسانه ای

منبع : alamto.com

پست های مرتبط

Leave a Comment