هشتاد‌و‌پنج سالگی فروغ فرخزاد؛ کسی مثل هیچکساگر بود و ۶۳ سال بیشتر عمر می‌کرد، امروز هشتاد و پنج ساله می‌شد. فروغ فرخزاد که نامش، تفکرش و شعرش با خود تحولی آورد که با وجود عمر کوتاهش، با نسل‌های مختلف بازتولید شده است.


پست های مرتبط

Leave a Comment