مردی که با جاذبه زمین می‌جنگد!
در این ویدئو حرکات نمایشی مردی را می‌بینید که سریع‌تر از جاذبه عمل می‌کند و گویا با آن مبارزه می‌کند.

پست های مرتبط

Leave a Comment