محبوب ترین اسم های انگلیسی دنیا


دردیکشنری نام‌ها، پارتیک هنکس زبان‌شناس بههمراه چند نفر دیگر ریشه و معنی بیش از ۶۰۰۰ نام انگلیسی را تعیین کرده‌اند. دراین مقاله، سعی می‌کنیم ۱۰۰ مورد از ریشه اصلی نام‌ها و معنی آن‌ها که درطول ۱۰۰ سال گذشته درمیان آمریکایی‌ها بیشتر محبوب بوده است را بیان کنیم. این نام‌ها از میان داده‌های امنیتی اجتماعی بیش از ۱۶۹,۲۳۳,۰۱۹ مرد و ۱۶۵,۹۴۱,۹۱۷ زن متولد شده درسال‌های بین ۱۹۱۴ و ۲۰۱۳ جمع‌آوری شده است.

 1. جیمز(James):

درفرم انگلیسی ،جیمز نام دو نفر از شاگردان مسیحی بهنام‌های پسر زبدی و پسر حلفا بوده است. دربریتانیا، جیمز یک نام سلطنتی درارتباط با خانه اسکاتلندی استوارت بوده است. جیمز اول اسکاتلند، حامی هنر و یک حاکم پر انرژی بود.

 1. مریم(Mary):

نام مریم شکل جدیدی از میریام است که سنت جروم آن را از عناصری بهمعنی ” قطره‌ای از دریا ” گرفته است. مریم نام مریم باکره، ما درعیسی مسیح نیز بوده است که این نام درمیان مسیحیان و چند مذهب دیگر بسیار رواج دارد.

همچنین بخوانید: اسم های تک و خاص دخترانه
 1. جان(John):

جان شکلی از نام عبری یعنی یوحانان بهمعنای ” خداوند بخشنده ” است. این نام درزمان مسیحیت اولیه از اهمیت زیادی برخوردار بوده و بهجان باپتیست، جان رسول ، و نویسنده انجیل چهارم داده شده است. بسیاری از قدیسان و درمجموع ۲۳ پاپ نیز از این نام استفاده می‌کردند.

 1. پاتریشیا(Patricia):

پاتریشیا شکل زنانه نام پاتریک است. این نام دومین نام رایج زنانه محسوب می‌شود.

 1. رابرت(Robert):

رابرت نامی فرانسوی با ریشه آلمانی است. این نام از عناصر مترادف hrōd بهمعنای” مشهور” و berth بهمعنای “روشن، مشهور” گرفته شده است. دو دوک نرماندی درقرن یازدهم همین نام را داشتند. یکی از این افراد پ درویلیام فاتح و دیگری پسر بزرگش بود. شاید بتوان گفت شکل کوتاه شده این اسم باب است که درمیان افراد رواج بسیار زیادی دارد اما هاب و داب که درقرون وسطی رایج بود منقرض شده اند.

 1. جنیفر(Jennifer):

این نام منشا سلتیکی (آرتور)دارد و یک فرم کرنیش از نام زن بی وفای پادشاه آرتور بوده است. دراوایل قرن بیستم، این نام فقط یک کنجکاوی کرنیش بود، اما از آن زمان بهبعد درمیان انگلیسی زبان‌ها بسیار محبوب شده است.

 1. مایکل(Michael):

این نام شکلی ازیک نام مشترک کتاب مقدس است ( درزبان عبری بهمعنای “چه کسی خدا را دوست دارد؟ “است). درقرون وسطی، مایکل بهعنوان کاپیتان سپاه آسمانی درنظر گرفته می‌شد که نمادی از حامی سربازان بوده است.

 1. الیزابت(Elizabeth):

این نام توسط ملکه الیزابت اول انگلستان (۱۵۳۳-۱۶۰۳ )محبوب شده است. درقرن بیستم، دوباره بسیار مد روز شد زیرا نام الیزابت بوئز – لیون (۱۹۰۰-۲۰۰۲ )بود که درسال ۱۹۳۶ ملکه الیزابت شد. این اسم، نام دختر ملکه الیزابت دوم نیز بوده است.

 1. ویلیام(William):

ویلیام از wil بهمعنای تمایل و Helm بهمعنای حفاظت تشکیل شده است. درقرن اول پس از فتح، این اسم از رایج‌ترین نام مردان بود.

 1. لیندا (Linda):

لیندا برای اولین بار درقرن نوزدهم ثبت شد و بهنظر می‌رسد کوتاه شده‌ی فرم بلینداست.

 1. دیوید(David):

دیوید نامی است که درکتاب مقدس نیز ذکر شده است. این نام توسط پادشاه اسرائیلی بهکار گرفته شده که تاریخ آن با وضوح کامل درکتاب اول و دوم ساموئل و جاهای دیگر بازگو شده است. زمانی که یک پسربچه کوچک بود با تیرکمان خود یک فرد غول پیکر را کشت.

 1. باربارا(Barbara):

باربارا نامی یونانی بهمعنای زن خارجی است.

 1. ریچارد(Richard):

ریچارد ریشه آلمانی دارد و از Roc بهمعنی قدرت و Hard بهمعنی قوی و سخت کوش مشتق شده است.

 1. سوزان(Susan):

سوزان فرم بومی سوزانا ، یک فرم عهد جدید از نام عبری شوشانا می‌باشد. (از شوشان “لیلی “، که درعبری مدرن بهمعنای ” رز ” نیز هست).

 1. جوزف(Joseph):

جوزف فرم انگلیسی نام عبری یوسف است و بهمعنای “خدا پسری دیگری بهشما عطا کند” می‌باشد. پسر محبوب یعقوب نبی نیز بههمین نام ملقب بوده که برادران حسودش او را درچاه انداختند و درنهایت توسط گروهی بهبردگی فروخته شد. درعهد جدید، جوزف همسر مریم باکره است.

 1. مارگارت(Margaret):

مارگارات بهمعنی مروارید است. این نام همیشه درقرون وسطی بههمین معنی بهکار می رفت.

 1. چارلز(Charles):

این نام از کلمه کارل درآلمانی گرفته شده و بهمعنای انسان آزاد است. شکل لاتین این نام محبوبیت خود دراروپای قرون وسطی را مدیون رهبر شارلمانی است.

 1. جسیکا(Jessica):

این نام ظاهرا منشاء شکسپیری دارد. جسیکا نام دختر شایلاک درتاجر ونیزی (۱۵۹۶ )بود. این نام ممکن است شکلی از یک نام مقدس باشد که درروز شکسپیر بهعنوان جسکا یا Iscah نمایان شده است.

 1. توماس(Thomas):

توماس نام عهد جدید یکی از ۱۲ حواریون مسیحی است. این نام همواره درطول مسیحیت محبوب بوده است. شک و تردیدی که درسنت توماس وجود داشت او را به بهشخصیتی عالی تبدیل کرد.

 1. دوروتی(Dorothy):

فرم انگلیسی معمول Dorothea است. این نام درقرون وسطی استفاده نشد اما درقرن پانزدهم دوباره مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن رایج شد.

 1. کریستوفر(Christopher):

کریستوفر نام یونانی است. این نام از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول Khristos بهمعنای مسیح و بخش دوم آن ، pherein بهمعنای تحمل کردن است. این نام دراوایل مسیحیت بسیار محبوب بوده است.

 1. سارا(Sarah):

این نام درکتاب مقدس مسیحیان نیز ذکر شده است. سارا نام همسر ابراهیم نبی و ما دراسحاق است. بر اساس گفته‌های کتاب پیدایش او درابتدا سرای نامیده می‌شد (احتمالا بهمعنی ” ستیز ” درزبان عبری )اما نام او توسط خداوند بهنشانه برکت و فرخنده بودن بهسارا تغییر پیدا کرد.

 1. دانیل (Daniel):

دانیل یک نام مقدس بهمعنای ” خدا قاضی من است” می باشد. داستان دانیل درقرون وسطی بسیار محبوب بود و درنمایشنامه‌های بسیاری مورد استفاده قرار می گرفت.

 1. کارن(Karen):

کارن معادل دانمارکی نام کاترین است. کاترین یک شکل انگلیسی از نام یک قدیس دراسکندریه بود. کاترین بهخاطر عقاید مسیحی‌اش بهمرگ محکوم بود. از همان روزها صفت پاکی و پاکدامنی (katharos)را بهاین فرد دادند.

 1. متیو (Matthew):

متیو فرمی از نام مبلغ مسیحی، نویسنده انجیل برای اولین بار درعهد جدید است. نام او از کلمه عبری Mattathia بهمعنای هدیه الهی گرفته شده است. این نام درعهد قدیم بسیار رایج بود.

 1. نانسی (Nancy):

منشا پیدایش این نام مشخص نیست. بهنظر می رسد این نام از کلمه Annis گرفته شده که یک فرم بومی اگنس بوده است. امروزه نانسی یک نام مستقل محسوب می‌شود و درمیان آمریکایی‌ها درسال‌های ۱۹۳۰، ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ بسیار رواج داشت.

 1. دونالد (Donald):

دونالد فرم انگلیسی شده Domhnall اسکاتلندی است.

 1. بتی (Betty):

بتی شکلی از نام الیزابت است و قدمت آن بهقرن هجدهم بر می‌گردد. درقرن هفدهم، شکلی از Beatrice بوده است.

 1. آنتونی (Anthony ):

آنتونی فرم آنتونیوس است که منشاء آن نامشخص می‌باشد. افراد مقدس زیادی این نام را داشتند دراین میان یک راهب گوشه نشین مصری که بنیانگذار رهبانیت مسیحی محسوب می‌شود از همه مهم‌تر است.

 1. لیزا (Lisa):

این نام شکل کوتاه شده الیزابت است.

 1. پل (Paul):

پل دراصل یک نام مستعار بهمعنای کوچک است. این نام برای سنت پیتر که بنیانگذار کلیسای مسیحی بوده، درنظر گرفته شده است. این فرد نویسنده ۱۴ رساله مختلف برای کلیساها و افراد متفاوت است.

 1. سندرا (Sandra):

سندرا شکل کوتاه شده‌ی الساندرا است. الساندرا نیز شکلی از نام الکسان درمحسوب می‌شود. الکسان در دریونانی بهمعنی مدافع مردان است.

 1. مارک (Mark):

درافسانه آرتور، پادشاه مارک، فرمانروای کرن وال بوده است. نام او احتمالا منشا سلتیک دارد و از کلمه اسب گرفته شده است.

 1. هلن (Helen):

این نام فرم بومی انگلیسی نامی است که درافسانه کلاسیک برای همسر منلائوس درنظر گرفته شده است.

 1. جورج (George):

این نام از کلمه یونانی جوجیوس گرفته شده است. این نام تا زمانی که جورج اول درسال ۱۷۱۴ بهپادشاهی نرسیده بود، زیاد مورد استفاده قرار نمی‌گرفت.

 1. اشلی (Ashley):

دراصل نام مرد است اما هم اکنون برای دختران و زنان مورد استفاده قرار می‌گیرد. اشلی یک نام انگلیسی قدیمی است.

 1. استیون (Steven):

این نام از استفان گرفته شده و اسم اولین شهید مسیحی است. نام او از کلمه یونانی استپانوس بهمعنای ” حلقه گل، تاج” مشتق شده است.

 1. دونا (Donna):

این نام قبل از سال ۱۹۲۰ مورد استفاده قرار نمی‌گرفت و منشا آن بهسال‌های نزدیک بر می‌گردد. دونا از کلمه یونانی donna مشتق شده که بهمعنای بانوست. این نام شکل زنانه دونالد نیز هست.

 1. کنت (Kenneth):

این نام فرم انگلیسی شده Cinaed است و احتمالا بهمعنای متولد شده از آتش می‌باشد. کنت یک لقب بهمعنی ” خوش تیپ ” نیز هست.

 1. کیمبرلی (Kimberly):

کیمبرلی احتمالا از نام شهری درآفریقای جنوبی گرفته شده است که صحنه ی جنگ دردوران جنگ بوئر بود.

 1. اندرو (Andrew):

اندرو شکل یونانی نام آندریاس است. درعهد جدید اندرو نام اولین شاگرد عیسی مسیح بوده است.

 1. کارول (Carol):

قبل از قرن نوزدهم زیاد مورد استفاده قرار نمی‌گرفت. بهنظر می‌رسد این نام فرم کوتاه کارولین باشد. کارولین توسط خانواده‌های مرفه خاص از قرن ۱۷ بهبعد مورد استفاده قرار گرفت.

 1. ادوارد (Edward):

ادوارد از ēad بهمعنای” رفاه و ثروت” و weard بهمعنای” حفاظت و نگهبانی” گرفته شده است. این نام یکی از قدیمی ترین نام‌هایی است که قبل از فتح تا بهامروز مورد استفاده قرار گرفته است. ادوارد حتی بهسایر زبان‌های اروپایی نیز صا درشده است.

 1. میشل (Michelle):

میشل فرم زنانه مایکل است. این نام درسال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ محبوب بوده و بهاحتمال زیاد توسط آهنگ بیتلز مشهور شده است.

 1. جاشوا (Joshua):

جاشوا درزبان عبری بهمعنای “خداوند نجات دهنده است” می باشد. این نام درسال ۱۹۹۰ از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار بوده است.

 1. امیلی (Emily):

امیلی از نام لاتین Aemilia گرفته شده است. این نام درقرون وسطی زیاد محبوب و رایج نبوده اما درقرن نوزدهم دوباره مورد استفاده قرار گرفته است.

 1. برایان (Brian):

این نام بهاحتمال زیاد از یک کلمه سلتیک قدیمی بهمعنای بالا یا نجیب گرفته شده است.

 1. آماندا (Amanda):

این نام بهمعنای دوست داشتنی است. آماندا دراواسط قرن بیستم از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار بوده است.

 1. کوین (Kevin):

این نام از کلوین مشتق شده که برای اولین بار درسال ۱۹۲۰ مورد استفاده قرار گرفت. کوین نام یک رودخانه اسکاتلندی است که از طریق گلاسکو بهکلاید می‌ریزد.

 1. ملیسا (Melissa):

این نام از کلمه یونانی Melissa مشتق شده که بهمعنی زنبور عسل است. ملیسا نام یک جادوگر خوب است که روگرو را از بند اسارت آزاد کرد.

 1. رونالد (Ronald):

این نام از regin بهمعنی” نصیحت، تصمیم گیری” گرفته شده است. رونالد بیشتر درمکان‌هایی مورد استفاده قرار می‌گرفت که نفوذ و قدرت اسکاندیناوی‌ها درآن زیاد بود.

 1. دبورا (Deborah):

دبورا درزبان عبری بهمعنی زنبور است.

 1. تیموتی (Tiomothy):

این نام از کلمه تیموتئوس یونانی گرفته شده است. تیموتی نام همدم وهمراه همیشگی سنت پل بود.

 1. لورا (Laura):

سنت لورا یک راه بهقرن نهم بود که دریک دیگ سرب مذاب کشته شد. لورا همچنین نام زنی بود که درشعرهای عاشقانه شاعر معروف ایتالیایی حضور دارد.

 1. جیسون (Jason):

جیسون فرم انگلیسی نام یونانی یاسون، رهبر آرگونات‌ها درythology کلاسیک است.

 1. استفانی (Stephanie):

این نام از کلمه فرانسوی Stéphanie گرفته شده است که درمیان مسیحیان اولیه بهعنوان یک نام زنانه بسیار محبوب بوده است.

 1. جفری (Jeffrey):

این نام ریشه آلمانی دارد. شاعر معروف جفری چاسر (۱۳۴۰-۱۴۰۰)و جفری مون ماوت (۱۱۵۵ )این نام را داشته اند.

 1. ربکا (Rebecca):

این نام درکتاب مقدس ذکر شده است. ربکا آرامی بوده و این نام احتمالا بهآرامی‌ها بر می‌گردد.

 1. گری (Gary):

این نام فرم کوتاه هر نامی است که با گر آغاز می‌شود. یکی از افراد قابل توجهی که این نام را داشت، یک صنعتگر آمریکایی بهنام البرت هنری گری بود که نام خود را بهشهر فولادی گری، ایندیانا داد.

 1. شارون (Sharon):

شارون از عبارت “من رز شارون و زنبق دره هستم” گرفته شده است. نام گیاه “رز شارون” برای یک درختچه از جنس علف چای با گل زرد استفاده می‌شود.

 1. رایان (Ryan):

این نام از نام خانوادگی ایرلندی گرفته شده است. اگرچه این نام بهعنوان یک اسم پسرانه مورد استفاده قرار می‌گیرد اما هم اکنون درآمریکای شمالی از آن بهعنوان نام دختر نیز استفاده می‌کنند.

 1. سینتیا (Cynthia):

این نام ریشه یونانی دارد. سینتیا لقب الهه آرتمیس نیز بوده است. بعدها این نام توسط شاعر رومی بهعنوان نام یک زن مورد استفاده قرار گرفت.

 1. نیکلاس (Nicholas):

شکل یونانی نیکولائوس است و از nikē بهمعنی پیروزی و laos بهمعنی مردم مشتق شده است.

 1. کاتلین (Kathleen):

این نام منشا ایرلندی دارد و فرم انگلیسی شده کیتلین است.

 1. اریک (Eric):

منشا نام اریک نورس است. این نام از ei بهمعنی همیشه و ríkr بهمعنی فرمانروا گرفته شده است. اریک توسط مهاجران اسکاندیناوی قبل از فتح نورمن بهبریتانیا معرفی شد.

 1. روت (Ruth):

نام یک زن مقدس است که مردمش را برای همراهی با مادرشوهر خود ترک کرد. این نام درمیان پیوریتن انگلستان تا حدودی بهدلیل ارتباط آن با کلمه دلسوزی و شفقت بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 1. یعقوب (Jacob):

یعقوب بر اساس گفته‌های کتاب پیدایش، برا درکوچک تر عیسو بود که او را تشویق کرد ارث خود را با کاسه‌ای سوپ عوض کند.

 1. آنا (Anna):

این نام ریشه عبری دارد.

 1. استفان (Stephan):

این نام از یک کلمه یونانی بهمعنای تاج گل مشتق شده است.

 1. شرلی (Shirley):

این نام از scīr بهمعنای کشور و lēah بهمعنای چوب است. شرلی توسط شارلوت برونته بهقهرمان رمان شرلی داده شد.

 1. جاناتان (Jonathan):

این نام بهمعنای بخشش و هدیه ای از طرف خداست. جاناتان معمولا بهعنوان نمادی از دوستی و وفاداری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 1. امی (Amy):

این نام فرم انگلیسی شده Amee است. امی نام ما درمردم روم بوده است.

 1. آنجلا (Angela):

آنجلا شکل دخترانه نام پسر انجلوس است. فرم‌های قدیمی‌تر آنجلیس بهطور کامل توسط آنجلا جایگزین شده است.

 1. فرانک (Frank):

فرانک یک نام آلمانی بهمعنای آزاد، قابل اعتماد و رک است.

 1. ویرجینیا (Virginia):

این نام برای اولین بار برای یک کودک انگلیسی-آمریکایی درویرجینیا مورد استفاده قرار گرفت.

 1. اسکات (Scott):

این نام بهطور اصلی برای افرادی بهکار می‌رود که بهزبان اسکاتلندی صحبت می‌کنند. این افراد از ایرلند بهاسکاتلند آمده بودند.

 1. برندا (Brenda):

احتمالا این نام شکل کوتاهی از نام مشتق شده از یک برند قدیمی است. محبوبیت این نام درکشورهایی که بهزبان اسکاتلندی صحبت می‌کنند بی شک بهخاطر شباهت آن بهبرندان است.

 1. جاستین (Justin):

این نام فرم انگلیسی Justinus بوده و از کلمه جاستوس مشتق شده است. بیشتر قدیسان همین نام را داشته اند. درقرن دوم یک مدافع مسیحی و درقرن سوم یک پسر مسیحی این نام را داشتند.

 1. پاملا (Pamela):

این نام توسط شاعری بهنام فیلیپ سیدنی اختراع شده است. سپس ساموئل ریچاردسون این نام را برای قهرمان داستان خود انتخاب کرد.

 1. براندون (Brandon):

این نام از انگلیسی قدیمی گرفته شده است. براندون بهنظر از نام خانوادگی بازیگر ایتالیایی آمریکایی مشهور یعنی مارلون براندو تاثیر گرفته است.

 1. کاترین(Catherine):

این اسم ریشه فرانسوی دارد. فرم انگلیسی آن نام یک قدیس درسال ۳۰۷ بوده است. این قدیس بهخاطر اعتقادات مسیحی‌اش بهمرگ بر روی چرخ‌ محکوم شده بود. با این حال چرخی که برای اینکار درنظر گرفته شده بود از هم باز شد. درنهایت این قدیس گردن زده شد.

 1. ریموند (Raymond):

این نام از یک کلمه آلمانی گرفته شده و ترکیبی از ragin بهمعنی تصمیم گیری و Mund بهمعنای محافطت کننده است.

 1. نیکول (Nicole):

این نام فرم زنانه نیکولاس بوده و از nikē بهمعنای” پیروزی” و laos بهمعنای” مردم” مشتق شده است.

 1. گریگوری (Gregory):

این نام از یک کلمه یونانی بهمعنای مراقب و هوشیارگرفته شده است. گریگوری درمیان مسیحیان اولیه بسیار محبوب بوده است. این افراد احترام زیادی برای هوشیاری و مراقب بودن قائل بودند.

 1. ساموئل (Samuel):

ساموئل نامی است که درکتاب مقدس بارها ذکر شده است و احتمالا بهمعنای شنوا بودن خداوند یا ” خدا ندای او را شنید” است. همچنین ممکن است بهعنوان ” درخواست شده از خداوند” باشد.

 1. کریستین (Christine):

این نام شکلی از واژه‌ی لاتین Christianus بهمعنای پیرو مسیح است.

 1. بنیامین (Benjamin):

بنیامین نیز یکی از نام‌هایی است که درکتاب مقدس ذکر شده است. ما دراو راحیل بههنگام زایمان جان خود را از دست داد و درلحظات آخر او را «بن اونی» بهمعنای «پسرِ درد و رنج من» نامید. از آنجایی که پدرش این نام را دوست نداشت آن را بهبنیامین یعنی پسر دست راست یا پسر جنوب نامگذاری کرد.

 1. جانت (Janet):

جین فرم زنانه جان است. این نام نیز از جین گرفته شده است. جانت یک نام سلطنتی نیست.

 1. پاتریک (Patrick):

این نام از یک واژه‌ی لاتین بهمعنای اشرافی گرفته شده است. پاتریک نام حامی و فرستاده ایرلندی است.

 1. هثر (Heather):

این نام از یک گیاه روشن و سخت گرفته شده است.

 1. جک (Jack):

این نام از واژه‌ی انگلیسی جانکین گرفته شده و سپس بهجاکین تغییر یافته است. درنهایت پسوند –این برداشته شده است.

 1. سامانتا (Samantha):

درمورد منشا اصلی این نام بحث‌های زیادی وجود دارد. دراواخر قرن هجدهم درایالت متحده رواج پیدا کرد و احتمالا ترکیبی از Sam و پسوند –antha است.

 1. دنیز (Dennis):

این نام از ایران یا جاهای دیگر آسیا سرچشمه گرفته است.

 1. کارولین(Carolyn):

کارولین فرم تغییر یافته Caroline است. Caroline توسط خانواده‌های مرفه خاصی از قرن هفدهم بهبعد مورد استفاده قرار می‌گرفت.

 1. جری (Jerry):

جری فرم دیگری از جرمی یا جرالد است. اگر بهعنوان نام دختر بهکار رود بهصورت Gerry نوشته خواهد شد.

 1. راحل یا راحیل(Rachel):

این نام درکتاب مقدس ذکر شده است و درزبان عبری بهمعنای میش است.

 1. الکسان در(Alexander):

این نام از دو قسمت alexein بهمعنای دفاع کردن و anēr بهمعنای مرد، جنگجو تشکیل شده است. الکسان در دراروپا رواج بیشتری دارد.

 1. دیانا (Diane):

دراساطیر یونانی دیانا معادل آرتمیس یونانی است و بهعنوان زیبا و پاکدامن شناخته شده است.

 1. هنری (Henry):

این نام از دو قسمت haim بهمعنای خانه و rīc بهمعنای قدرت و فرمانروایی تشکیل شده است. هشت مورد از پادشاهان انگلستان دارای همین نام بوده‌اند. تا قرن هفدهم این نام بهشکل استاندارد بومی تبدیل نشده بود.

 1. فرانسیس (Frances):

این نام فرم زنانه فرانسیس (Francis)است و دراصل بهمعنای” فرانسه” یا “فرانسوی” است.


مطالب سایت را سریع دنبال کنید


سلبریتی ها و افراد مشهورخانواده و سبک زندگی سالمتکنولوژی و فناوری و هوا فضامد و زیبایی و آرایش و جذابیتآشپزی و دسر و سالد و نوشیدنیفال و کارکاتور و طنز و سرگرمیسلامت فردی و بهداشت عمومیچند رسانه ای

منبع : alamto.com

پست های مرتبط

Leave a Comment