فال روزانه : فال امروز 24 اسفند


فال روزانه 24 اسفند

امروز شما چگونه خواهد گذشت ؟

همچنین ببینید: فال روزانه حافظ 24 اسفند

فروردین: شما امروز دربرخورد با افراد دیگر صبور و شکیبا نیستید، خصوصا اگر آنها بخواهند بهجای منتظر شدن و پذیرفتن هر اتفاق، بهعمق آن رفته و کنکاش کنند، بی صبری شما شدیدتر می‌شود. اما حالا کمتر کار کردن بهمنظور تحقیق کردن درمورد مشکلات احساسی چیزی نیست که کاملا بهش نیاز داشته باشید. برای چند روز بهدنبال رضایت شخصی خود نباشید و قبل از شروع کردن هر کار جدید، بهتمام روابط کاری قدیمی‌تان پایان دهید.

اردیبهشت: شاید بخش زیادی از کارهایی که الان انجام می‌دهید بهنظر نیاید، اما بهاین معنی نیست که کارهایتان بی اهمیت و بی ارزش هستند. درحقیقت چیزی که درگوشه تاریک خیالات شما مدفون شده می‌تواند قدرتی فراتر از اعمال ناخودآگاه شما داشته باشد. دیگران می‌توانند بهتان کمک کنند تا بخش‌های پنهان زندگی تان را ببینید، اما شما باید با حقایقی که از چشم آنها پنهان مانده است نیز با اشتیاق روبرو شوید.

خرداد: امروز شما خیلی مایل نیستید که بی طرف و منصف باشید، خصوصا اگر یک نفر درمحل کارتان باعث شود احساس ناامنی و خطر کنید. شما آماده‌اید که با شور و هیجان مبارزه کنید، اما همین که انرژی تان را برای دفاع کردن از خود تقویت می‌کنید، مانعی جلوی راه‌تان سبز می‌شود. الان هیچ کار خاصی وجود ندارد که بتوانید انجامش دهید. تحولات قلبی شما می‌تواند زمینه رشد شغلی شما را که درشرف وقوع است را فراهم آورد.

تیر: امروز درشریک کردن دیگران دراحساسات‌تان چه احساس راحتی بکنید چه نکنید، نسبت بههمیشه آنها را جدی تر گرفته‌اید. شما زیاد دوست ندارید بهدیگران بگویید چه دوست دارید، برای اینکه آنها برای شنیدن تمام خواسته‌های شما آمادگی کامل ندارند. یادتان باشد که این روزها شاید برنامه‌های یک نفر دیگر از برنامه‌های شما مهم تر باشد. پس حالا تمرکز کردن روی نیازهای افراد دیگر تبدیل بهمشغولیت جدید شما می‌شود.

مرداد: اکنون تضاد و تعارض بین شخصی ترین بیانات و اظهارات شما و عمیق ترین آرزوهای نامشخصتان ممکن است شما درچرخه بد و نامطلوبی قرار دهد. هیچ راه آسانی برای فرار از این چرخه وجود ندارد، پس بهخودتان قول دهید بهجای پیروی کردن از عقلتان از قلب خود پیروی کنید. فراموش نکنید که آسیب پذیر بودن و ضعیف بودن هیچ جذابیتی ندارد، پس اگر برای امنیت داشتن مجبور بودید محدودیت‌های عاطفی خود را حفظ کنید از انجام دادن این کار نترسید.

شهريور: الان میزان زمانی که باید کار کنید اهمیت ندارد؛ بلکه تقویت کردن روابط مهم و انجام دادن کارهای مفید برپایه دانسته هایتان اهمیت بیشتری دارد. اما امروز باید خیلی حواستان باشد که عکس‌العمل تند نشان ندهید. شما بهراحتی غرق درمشکلاتی می‌شوید که تا بحال نیز جواب روشنی برایشان پیدا نکرده بودید. قبل از اینکه تغییرات با مشکلات غیر قابل کنترل خودشان را بر شما تحمیل کنند، با همت و اراده هر کاری از دستتان بر می‌آید برای ساده تر کردن زندگی تان انجام دهید.

مهر: بعد از چند روز زندگی احساسی شما بهسرعت بهحالت طبیعی برمی‌گردد. اما هنوز هم اگر حس کنید که کاملا ازتان قدردانی نشده است، این اتفاق برایتان تبدیل بهمشکل بزرگی می‌شود. دیدن اینکه دیگران صادقانه بهتان عشق می‌ورزند برای شما کار سختی است!! چراکه حالا ونوس- یعنی سیاره بختتان- از هفتمین خانه تان یعنی خانه شریکان برمی‌گردد. بهجای افسوس خوردن برای چیزهایی که نمی‌توانید بهدست بیاورید، روی کارهای که می‌توانید برای دیگران انجام دهید تمرکز کنید.

آبان: شما بهخاطر تغییرات پیش آمده گیج و نگران شده‌اید، اما اگر فقط یک بار از مبارزه کردن بر علیه اتفاقات قدرتمند دست بکشید، همه چیز راحت‌تر می‌شود. بخشی از مشکلات‌تان از بی ثباتی ماه درنشانه‌تان نشأت می‌گیرد. حالت‌های بی ثبات و متغیر درشما جلوی آسایشتان را می‌گیرد. چرا که شما نمی‌دانید قبل از اینکه یک حس بهحس دیگری تبدیل شود چه کار باید بکنید که آن حس تداوم داشته باشد. انرژی تان را با عصبانیت و نگرانی ه درندهید، چرا که تا فردا میزان عصبانیات و خشم شما کاهش پیدا می‌کند.

آذر: اگرچه شما فکر می‌کنید بهآخر کار نزدیک شده‌اید، اما این درمورد دیدگاه‌های عالی و بلندپروازانه تان صدق نمی‌کند. درحالیکه ماه قوی برج عقرب وارد دوازدهمین خانه شما یعنی خانه پایان و فرجام می‌شود، بعضی از نقاط مبهم متوقتا از بین می‌روند. درحالیکه سعی می‌کنید بههر مشکلی که امروز ایجاد شد رسیدگی کنید، یادتان باشد که قا درنخواهید بود همه آنها را بهتنهایی حل کنید. اگر کسی بهتان پیشنهاد کمک داد حتما قبول کنید و بهطور آگاهانه هر مانعی که جلوی راهتان را گرفت از بین ببرید.

دی: شما کسی نیستید که بهزور و اجبار خانواده و یا دوستانتان هر چیزی را قبول کنید! شما می‌دانید چه می‌خواهید، کجا می‌خاوهید بروید، می‌دانید چگونه بهآنجا برسید و جواب منفی و مقاومت دیگران را قبول نخواهید کرد. باهمه این احوال حتی اگر مجبور شوید بهخاطر دوری گزیدن از تمام مشکلات بهاحساسات‌تان بها ندهید، اصلا خوب نیست که مسیرتان را منحرف کرده و بهدشمن ملحق بشوید! کمی حسایت از جانب شما امروز شما را نجات می‌دهد!

بهمن: شما امروز تحت فشار قرار می‌گیرید که مسئولیت‌های بیشتری را درخانه، خانواده و یا محل کار قبول کنید، اما روبرو شدن با این مسئولیت‌ها و وظایف سرشار از استرس و نگرانی است. شما حتی حق شکست خوردن ندارید! اطرافیان از شما می‌خواهند از جایتان بلند شوید و راهنمایی آنها را بهعهده گرفته و انبوه مشکلاتی که آنها ایجاد کرده‌اند را با کمک خودشان از بین ببرید. باوجود اینکه درهای شانس کم کم درحال بسته شدن است، اما هنوز فرصت کافی برای عوض کردن اوضاع دارید.

اسفند: شما امروز درمرز عصبانیت قرار دارید، درست مثل یک پشه عصبانی که قبل از طوفان وزوز می‌کند!! شما حتی اگر نتوانید منشأ ناراحتی تان را تشخیص کنید، نمی‌توانید بهراحتی خشم خود را تحت کنترل بگیرید. درنهایت مشورت کردن با بعضی از دوستان خاصتان آرامش و حمایتی که درجستجویش بودید را بهتان می‌دهد. سهیم کردن آنها دررویاهایتان اولین قدمی است که برای اینکه بهتان اعتماد کنند می‌توانید بردارید.


مطالب سایت را سریع دنبال کنید


سلبریتی ها و افراد مشهورخانواده و سبک زندگی سالمتکنولوژی و فناوری و هوا فضامد و زیبایی و آرایش و جذابیتآشپزی و دسر و سالد و نوشیدنیفال و کارکاتور و طنز و سرگرمیسلامت فردی و بهداشت عمومیچند رسانه ای

منبع : alamto.com

پست های مرتبط

Leave a Comment