ضربه اساسی سربازان گمنام امام زمان (عج) به یک گروه تروریستی مستقر در آمریکا
ضربه اساسی سربازان گمنام امام زمان (عج) به یک گروه تروریستی مستقر در آمریکا


ضربه اساسی سربازان گمنام امام زمان (عج) به یک گروه تروریستی مستقر در آمریکا

ضربه اساسی سربازان گمنام امام زمان (عج) به یک گروه تروریستی مستقر در آمریکا/ سرکرده گروه تروریستی «تندر» در دستان وزارت اطلاعات

منبع : roshangari.ir

پست های مرتبط

Leave a Comment