شخصیت شناسی از روی شکل بینی


وقتی که شکل بینی شخصی را میبینید اولین چیزی که بهفکرتان میرسد چیست؟ اگر همیشه فقط درمورد عملی بودن دماغ دیگران قضاوت کرده‌اید پس بهتر است این مقاله را بخوانید تا بتوانید علاوه بر عملی بودن دماغ یک فرد بتوانید درمورد شخصیت او نیز اطلاعاتی را بدست آورید.


  1. بینی “نوبی”

طول بینی‌های نوبی عمدتاً متمایز و برجسته است. قسمت استخوانی آن تقریباً صاف و بخش غضروفی بهسمت پایین متمایل شده است.

گفته می‌شود، کسانی که دارای این بینی هستند، اشخاصی کنجکاو، خوشبین و سازگار محسوب می‌شوند. این افراد بسیار دوست‌داشتنی بوده و همواره تلاش می‌کنند پاسخ هر مسئله‌ای را بیابند.


  1. بینی یونانی

این نام از مجسمه‌های یونان باستان برگرفته شده است. هنرمندان یونان باستان اغلب این بینی‌ها را برای مجسمه‌هایشان انتخاب می‌کردند. ویژگی بارز بینی‌های یونانی صاف و باریک بودن آن‌ها است. اعتقاد بر آن است، صاحبان این بینی افراد توداری بوده و اصلاً تمایلی بهجلب توجه دیگران ندارند. ابراز احساسات برای آنان کاردشواری است. وفاداری و اهل عمل بودن از دیگر ویژگی‌های بارز این افراد بهحساب می‌آید.


  1. بینی قلاب‌شکل

بسیاری این بینی‌ها را با منقار پرندگان مقایسه می‌کنند. این بینی از بالا تا پایین آن دارای خمیدگی است. افراد دارای این بینی خلاق و فداکارند. آن‌ها با شور و اشتیاق از عقاید خود دفاع می‌کنند و دررسیدن بهاهدافشان از انجام هیچ کاری فروگذار نمی‌کنند.


  1. بینی قوس‌دار

این بینی بسیار شبیه بهبینی قلاب‌شکل محسوب می‌شود، با این تفاوت که نوک آن تیزتر است. گفته می‌شود صاحبان این بینی افرادی مصمم بوده و آنق درغرق درکارهایشان می‌شوند تا بهنتیجه مطلوب دست یابند. آن‌ها درمحیط‌های سازمانی حسابی خوش می‌درخشند.

همچنین بخوانید: راهنمای شخصیت شناسی از روی صورت

  1. بینی گرد

این بینی‌ها کوتاه و زیبا هستند. نمی‌توان آن را بینی برجسته‌ای بهحساب آورد. این افراد معمولاً تصمیمات بدون برنامه‌ریزی می‌گیرند. این ویژگی آنان دربیشتر مواقع باعث دلخوری نزدیکانشان می‌شود. صاحبان این بینی افرادی پراراده محسوب شده و اغلب بهآن‌چه می‌خواهند، می‌رسند.


  1. بینی مستقیم

این بینی درآسیا بیشتر بهچشم می‌خورد و این نسبت بهبینی‌های مشا بهپهن‌تر است.

سوراخ‌های آن بزرگ و نوک آن گرد است. افراد دارای این نوع بینی شخصیت قوی دارند. البته ممکن است درمواقعی کاسه صبرشان لبریز شده و از کوره دربروند.


  1. بینی فرورفته

مقداری خمیدگی دراین بینی مشهود است. البته ظرافت این بینی باعث می‌شود، خمیدگی روی استخوانش چندان برجسته نباشد. افراد دارای این بینی اغلب دست و دل‌باز و آماده کمک بهسایرین هستند. آن‌ها افراد احساساتی بوده و بهراحتی آزرده‌خاطر می‌شوند.


  1. بینی کج و معوج

گرچه نام این بینی ممکن است کمی غلط‌ انداز باشد، اما صاحبان آن شخصیت‌های جذابی محسوب می‌شوند. نوک این بینی بسیار گرد است. افرادی که از این نوع بینی برخوردارند، شنوندگان بی‌نظیری بوده و دوستی با آنان بسیار لذت‌بخش است. آنان تاکید خاصی بر واقع‌بینی دارند.


مطالب سایت را سریع دنبال کنید


سلبریتی ها و افراد مشهورخانواده و سبک زندگی سالمتکنولوژی و فناوری و هوا فضامد و زیبایی و آرایش و جذابیتآشپزی و دسر و سالد و نوشیدنیفال و کارکاتور و طنز و سرگرمیسلامت فردی و بهداشت عمومیچند رسانه ای

منبع : alamto.com

پست های مرتبط

Leave a Comment

9 + 7 =