دوربین‌های مخفی و ثبت رفتارهای ملکه اسپانیا و دخترانش


این هفته مدارس در اسپانیا فعالیت خود را آغاز کردند و پدر این دخترها و همسر لیتزیا تا این مدت خودش دو دخترش را به مدرسه می‌رساند اما روز جمعه مادر افتخار داد تا در یک شرایط روحی شبه معنوی خوب، این کار را انجام بدهد…

او دخترانش لیونور ۱۴ ساله و صوفیا ۱۳ ساله را به مدرسه سانتا ماریا دی‌لوس‌روزالیس در پایتخت مادرید رساند.

دوربین‌های مخفی و ثبت رفتارهای ملکه اسپانیا و دخترانشاختصاصی «تابناک با تو»؛ ملکه لیتزیا، ملکه اسپانیا روز جمعه با یک بلوز سفید دخترانش را به مدرسه رساند. این ملکه ۴۷ ساله ماسک هم زده بود و خودش رانندگی می‌کرد.

او دخترانش لیونور ۱۴ ساله و صوفیا ۱۳ ساله را به مدرسه سانتا ماریا دی‌لوس‌روزالیس در پایتخت مادرید رساند.

دوربین‌های مخفی و ثبت رفتارهای ملکه اسپانیا و دخترانش

این هفته مدارس در اسپانیا فعالیت خود را آغاز کردند و پدر این دخترها و همسر لیتزیا تا این مدت خودش دو دخترش را به مدرسه می‌رساند اما روز جمعه مادر افتخار داد تا در یک شرایط روحی شبه معنوی خوب، این کار را انجام بدهد.

دوربین‌های مخفی و ثبت رفتارهای ملکه اسپانیا و دخترانش

لیونور و خواهرش وارث تاج و تخت پادشاهی اسپانیا هستند. هر دو ماسک زده بودند و در مدرسه آزمایش کرونا و تب‌سنجی انجام دادند.

دوربین‌های مخفی و ثبت رفتارهای ملکه اسپانیا و دخترانش

دوربین‌های مخفی و ثبت رفتارهای ملکه اسپانیا و دخترانش

دوربین‌های مخفی و ثبت رفتارهای ملکه اسپانیا و دخترانش


مطالب سایت را سریع دنبال کنید


سلبریتی ها و افراد مشهورخانواده و سبک زندگی سالمتکنولوژی و فناوری و هوا فضامد و زیبایی و آرایش و جذابیتآشپزی و دسر و سالد و نوشیدنیفال و کارکاتور و طنز و سرگرمیسلامت فردی و بهداشت عمومیچند رسانه ای

Leave a Comment