خصوصیات افراد دوست داشتنی – ۷ ویژگی انسان های دوست داشتنی


افراد جذاب و دوست داشتنی چه رفتارهایی دارند و چگونه با دیگران ارتباط برقرار میکنند؟

بهگزارش آلامتو بهنقل از businessinsider؛ وقتی که کسی را برای اولین بار می‌بینید، بعد از پرسیدن “شغل شما چیست؟” احتمالا دیگر چیزی برای گفتن نخواهید داشت. شما نمی‌توانید گپ‌های دوستانه داشته باشید و آن پنج دقیقه اول که کسی را ملاقات می‌کنید سخت هستند برای اینکه شما کمی‌خجالتی و کمی‌نامطمئن هستید.

اما می‌خواهید که تاثیر خوبی روی طرف مقابل بگذارید. می‌خواهید که دیگران واقعا شما را دوست داشته باشند.

اگر که شما زیاد درموقعیت‌هایی مشا بهاین قرار می‌گیرید، خوب است بدانید که آدمهای جذاب چگونه چنین تصویری از خود می‌دهند:


  1. آنها فیگور قوی بودن نمی‌گیرند.

می‌دانم: پ درو ما درشما یادتان داده‌اند که صاف بایستید، شانه‌های خود را بالا بگیرید، با هدف و خرامان گام بردارید، صدای خود را کلفت‌تر کنید و محکم دست دیگران را بفشارید.

این برای نشان دادن اعتماد بهنفس بدون استفاده از کلمات عالی است، اما زیاده‌روی کنید بهنظر می‌آید که تلاش می‌کنید که اهمیت خود را ثابت کنید. اینکار شما باعث می‌شود که بهنظر “ملاقات” بیشتر درمورد شما باشد تا شخص دیگر – و هیچکس از این خوشش نمی‌آید.

مهم نیست که چق درآدم مهمی‌باشید، درمقایسه با افرادی مثل نلسون ماندلا و ماهاتما گاندی رنگ می‌بازید، پس بیایید و از این آدم‌ها یاد بگیرید. آنها صاف و موقر نمی‌ایستادند و درعوض درملاقات های خود گرم و صمیمی‌بودند. چرا که می‌دانستند نباید چندان بهموقعیت خود اهمیت بدهند اگر بخواهند دل طرف مقابل را بهدست آورند.

دفعۀ بعد که کسی را دیدید، راحت باشید، بهجلو قدم بردارید، کمی‌سر خود را بهسمت آنها خم کنید، لبخند بزنید و نشان دهید که شما کسی هستید که مفتخر بهدیدن آنها شده‌اید – نه برعکس.

ما همه کسانی را دوست داریم که ما را دوست دارند. اگر من بهشما نشان دهم که واقعا از ملاقات شما خوشحال شده‌ام، شما بلافاصله از من خوشتان می‌آید. (و نشان هم می‌دهید که اینگونه است، که کمک می‌کند که من استرسم را از دست بدهم و خودم باشم.)


  1. آنها از قدرت لمس کردن استفاده می‌کنند.

لمس کردن می‌تواند ابزار بسیار قدرتمندی باشد. لمس کردن می‌تواند بر رفتار آدمها تاثیر بگذارد، احتمال یکرنگی افراد را بیشتر کند و کسی را که دارد طرف مقابل را لمس می‌کند، جذاب‌تر و دوستانه‌تر نشان دهد. البته، آرام پیش بروید: با ملایمت بروی شانه یا بازوی فرد مقابل بزنید. جوری که بهنظر عادی بیاید و تهدیدکننده نباشد.

این را امتحان کنید: دفعۀ بعد که پشت سر کسی که می‌شناختید قدم می‌زدید، درحال حرکت بهآرامی‌بروی شانۀ آنها بزنید. من تضمین می‌کنم که بعد از مکالمه احساس کنید که یک خوش و بش واقعی‌تر و صمیمانه‌تر از همیشه داشته‌اید.

لمس کردن باعث می‌شود سدهای عادی شکسته شوند و فاصلۀ واقعی و درک‌شده میان شما و فرد دیگر کم شود – این یک جز اصلی دردوست داشتن و دوست داشته شدن است.


  1. آنها از جیو-جیتسوی اجتماعی خود استفاده می‌کنند.

شما کسی را ملاقات می‌کنید و برای ۱۵ دقیقه صحبت می‌کنید. درحال دور شدن بهاین فکر می‌کنید که “بی‌نظیر بود، ما مکالمۀ فوق‌العاده‌ای داشتیم. آدم فوق‌العاده‌ای است.” سپس، وقتی بعدا درمورد آن فکر می‌کنید، می‌فهمید که هیچ چیزی درمورد طرف مقابل خود نفهمیده‌اید.

آدم‌های جذاب درجیو-جیتسو فوق‌العاده هستند، که این هنر قدیمی‌است که بتوانید کسی را ترغیب بهحرف زدن درمورد خودش بکنید بدون اینکه طرف حتی بفهمد که این اتفاق افتاده است. آنها بههمه چیز شما علاقه نشان می‌دهند و با استفاده از ادب و گرمای اجتماعی خود درجا شما را سحر می‌کنند. و شما برای همین آنها را دوست خواهید داشت.

داشتن جیو-جیتسوی اجتماعی آسان است. کافی است سوال‌های درست را بپرسید. سوال‌هایتان باید باز باشند و جا برای توصیف و نظر دادن وجود داشته باشد. با کلمات سوالی مثل چگونه، چرا یا چه کسی سوال بپرسید.

بهمحض اینکه چیزی درمورد طرف مقابل فهمیدید، از او بپرسید که چرا اینکار را کردند، یا چگونه اینکار را کردند. یا چه چیزی را درمورد آن دوست داشتند یا اینکه از آن چه یاد گرفتند یا شما اگر درموقعیت مشابهی قرار گرفتید باید چکار کنید.

بههیچکس نمی‌توان بهاندازه توجه کرد. اگر سوال‌های درست را بپرسید نشان می‌دهید که بهنظر طرف مقابل احترام می‌گذارید و درنتیجه بهخود او احترام می‌گذارید. همۀ ما آدم‌هایی را دوست داریم که بهما احترام می‌گذارند.


ویژگی های انسان دوست داشتنی

  1. آنها رفتاری واقعی و صمیمی‌دارند.

هرکسی درچیزی از شما بهتر است (بله، این حتی درمورد شما هم صدق می‌کند.) پس بگذارید که از شما بهتر باشند.

افراد زیادی هستند که درملاقات اول یک نوع رقابت را میان هم شکل می‌دهند. سعی نکنید که دررقابت “شناختن طرف مقابل” پیروز شوید. تلاش کنید که ببازید. از آنها تعریف کنید. تحت‌تاثیر قرار بگیرید. بهیک شکست یا ضعف خود اعتراف کنید.

لازم نیست که تیره‌ترین رازهای روح خود را فاش کنید. اگر که طرف مقابل می‌گوید “ما بهتازگی یک خونۀ بزرگتر خریدیم،” بگوئید که “این فوق‌العاده است. من باید اعتراف کنم که بهتون حسودیم می‌شه. ما هم دو سالی هست که می‌خواهیم نقل مکان کنیم اما نمی‌تونیم از نظر مالی امکان این کار رو فراهم کنیم. چطور اینکار رو کردید؟”

از نشان دادن کمی‌صدمه‌پذیری نترسید. مردم ممکن است که درلحظه از یک رفتار مصنوعی شما تحت‌تاثیر قرار بگیرند، اما مردم درنهایت یک فرد روراست را دوست دارند. خودتان باشید. مردم از خود شما خوششان خواهد آمد.


  1. آنها هیچ چیز نمی‌خواهند.

رفتار هدفمند و همیشه گوش بهزنگ بودن را کنار بگذارید. اگر که چیزی از طرف مقابل می‌خواهید، راهی پیدا کنید تا بهطرف مقابل کمک کنید، سپس از آنها چیزی بخواهید.

آدم‌های جذاب تمرکز خود را بر کاری می‌گذارند که می‌توانند برای شما انجام دهند، نه کاری که شما می‌توانید برای آنها انجام دهید.


  1. آنها صحبت را با صداقت تمام می‌کنند.

با یک حرکت سر می‌گوئید که “از ملاقات شما خوشحال شدم” و از طرف مقابل جدا می‌شوید.

این حرکت استاندارد است که البته خیلی هم سریع فراموش می‌شود. درعوض بهابتدا برگردید. دوباره دست بدهید. از دست آزاد خود استفاده کنید تا روی شانۀ طرف بزنید.

بگویید “من واقعا از دیدن شما خوشحال شدم.” یا بگویید “از صحبت کردن با شما لذت بردم.” و لبخند بزنید: نه لبخند دروغی یک فروشنده که همراه آن می‌گوید “روز خوبی داشته باشید!” بلکه یک لبخند صادقانه و محبت آمیز.


  1. آنها قبول دارند که کار راحتی نیست.

مباحث این مقاله بهنظر ساده می‌آید؟ همینطور است. اما راحت نیست، مخصوصا وقتی که خجالتی باشید. رفتارهای استاندارد برای شما بسیار راحت‌تر هستند. اما باعث نمی‌شوند آدم‌ها از شما خوششان آید.

قبول کنید که سخت است. قبول کنید که فرق داشتن، صادق بودن، تعریف کردن از دیگران و آسیب‌پذیر بودن همه سخت هستند چرا که می‌بایست خود گاردهای خود را پائین بیاورید. قبول کنید که درابتدا احساس می‌کنید که خطرناک است.

اما نگران نباشید: وقتی که بهآدم‌ها کمک کنید احساس بهتری درمورد خودشان داشته باشند – که دلیل کافی است – آنها از شما خوششان می‌آید. و شما هم از خودتان بیشتر خوشتان می‌اید.


مطالب سایت را سریع دنبال کنید


سلبریتی ها و افراد مشهورخانواده و سبک زندگی سالمتکنولوژی و فناوری و هوا فضامد و زیبایی و آرایش و جذابیتآشپزی و دسر و سالد و نوشیدنیفال و کارکاتور و طنز و سرگرمیسلامت فردی و بهداشت عمومیچند رسانه ای

منبع : alamto.com

پست های مرتبط

Leave a Comment