تغییر عجیب و غریب قوانین مراسم اسکار


از نود و ششمین دوره جوایز سینمایی اسکار در سال ۲۰۲۴، چهار استاندارد تازه برای فیلم‌هایی که در شاخه بهترین فیلم رقابت می‌کنند، اعمال خواهد شد. بر این اساس، فیلم‌ها باید حداقل یک شخصیت اصلی و یا یک شخصیت مکمل مهم از اقلیت‌های قومی و نژادی داشته باشند،

آکادمی علوم و هنر‌های سینمایی اسکار، الزامات جدیدی برای افزایش تنوع نژادی و جنسیتی در شاخه بهترین فیلم اعمال خواهد کرد.

«تابناک باتو» از نود و ششمین دوره جوایز سینمایی اسکار در سال ۲۰۲۴، چهار استاندارد تازه برای فیلم‌هایی که در شاخه بهترین فیلم رقابت می‌کنند، اعمال خواهد شد. بر این اساس، فیلم‌ها باید حداقل یک شخصیت اصلی و یا یک شخصیت مکمل مهم از اقلیت‌های قومی و نژادی داشته باشند، حداقل ۳۰ درصد از نقش‌های ثانویه باید از اقلیت‌های قومی و نژادی باشند یا خط اصلی داستان، مضمون و یا روایت بر روی این گروه از اقلیت‌ها متمرکز باشد.

تغییر عجیب و غریب قوانین مراسم اسکار

آکادمی علوم و هنر‌های سینمایی اسکار، الزامات جدیدی برای افزایش تنوع نژادی و جنسیتی در شاخه بهترین فیلم اعمال خواهد کرد.

این چهار استاندارد جدید از نود و ششمین دوره جوایز سینمایی اسکار در سال ۲۰۲۴ اعمال خواهد شد و فیلم‌ها برای واجد شرایط شدن در شاخه بهترین فیلم این جوایز باید حداقل حائز دو استاندارد آن باشند.

این استاندارد‌ها مربوط به نمایش فیلم، عوامل، استودیو و فرصت‌هایی برای آموزش و پیشرفت در دیگر جنبه‌های توسعه و اکران فیلم است.

بر این اساس، فیلم‌ها برای واجد شرایط شدن در شاخه بهترین فیلم باید حداقل یک شخصیت اصلی و یا یک شخصیت مکمل مهم از اقلیت‌های قومی و نژادی داشته باشند، حداقل ۳۰ درصد از نقش‌های ثانویه باید از اقلیت‌های قومی و نژادی باشند یا خط اصلی داستان، مضمون و یا روایت بر روی این گروه از اقلیت‌ها متمرکز باشد.

بر اساس اعلام آکادمی، اقلیت‌ها شامل زنان، رنگین‌پوستان یا افرادی با معلولیت می‌شوند.

شاخه بهترین فیلم اسکار که به تهیه کننده فیلم اعطا می‌شود، تنها شاخه‌ای از این جوایز است که همه اعضای اکادمی حق رای دادن برای آن را دارند.

دسته دوم از استاندارد‌های شاخه بهترین فیلم اسکار به رهبری خلاقانه و ترکیب عوامل فیلم مربوط است. یک فیلم برای واجد شرایط شدن در شاخه بهترین فیلم اسکار باید حداقل دارای دو سمت کلیدی و یا دو مدیر دپارتمان از اقلیت‌های نژادی جنسیتی و جنسی داشته باشد، یا حداقل ۶ نفر از تیم عوامل فیلم از این اقلیت‌ها باشند یا ۳۰ درصد از این عوامل فیلم از اقلیت‌ها باشند.

دسته سوم از این استاندارد‌ها به فرصت‌های آموزشی و کارآموزی با حقوق برای دیگر عوامل است که نقش‌های کلیدی در فیلم بر عهده ندارند و دسته چهارم استاندارد‌ها نیز به تیم‌های بازاریابی، تبلیغات و توزیع آثار سینمایی مرتبط است.

فیلم‌های نود و ششمین دوره جوایز سینمایی اسکار که در سال ۲۰۲۴ برگزار می‌شود، باید حداقل دارای دو استاندارد از چهار استاندارد اعلام شده باشند تا واحد شرایط رقابت در شاخه بهترین فیلم اسکار شوند.

نود و سومین دوره جوایز سینمایی اسکار ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ (۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰) برگزار می‌شود.

خبر انلاین


مطالب سایت را سریع دنبال کنید


سلبریتی ها و افراد مشهورخانواده و سبک زندگی سالمتکنولوژی و فناوری و هوا فضامد و زیبایی و آرایش و جذابیتآشپزی و دسر و سالد و نوشیدنیفال و کارکاتور و طنز و سرگرمیسلامت فردی و بهداشت عمومیچند رسانه ای

پست های مرتبط

Leave a Comment