انواع بانکهای اطلاعاتی کدامند؟


بانک اطلاعاتی یکی از جنبه های پیشرفت فناوری است که در دوره مدرن شاهد آن هستیم ، که از اواخر قرن گذشته آغاز به کار کرد که یکی از مهمترین درایورهای اساسی است که منجر به افزایش حجم اطلاعات نهادی در همه سطوح ، زمینه ها و جنبه های مختلف کار شده است و این افزایش منجر به ظهور انواع مختلفی از این انواع شد. در نتیجه ، نیاز روز افزون به استفاده از سوابق اطلاعاتی.

در نتیجه دشواری در مواجهه با آن مقدار زیادی از داده ها از نظر طبقه بندی و تحقیق و همگام سازی با پیشرفت های فناوری در سطوح زمینه های رایانه ای و دیجیتالی ، فناوری پایگاه داده پدید آمده است تا نیازهای مختلف پردازش را از طریق دیجیتال از طریق پایگاه داده ها برآورده سازد.

مفهوم بانکهای اطلاعاتی

بانکهای اطلاعاتی به عنوان ماده اولیه در نظر گرفته می شوند که از طریق آن اطلاعات مهمی به منظور مطالعه ، تصمیم گیری و پیگیری اجرای آنها حاصل می شود ، که ناشی از ماهیت شکل گیری داده ها است ، زیرا داده ها ثبت واقعیت ها ، مشاهدات و رویدادهایی مانند (نام ، جنس ، سن ، ملیت ، و غیره) است. نام محصول ، عملکرد ، تاریخ صادرات ، کشور مبدا ، قیمت و سایر مشاهدات نامربوط).

هنگامی که اندازه آن داده ها و نام ها و انواع آن در چارچوب نهادی یکپارچه افزایش می یابد ، باید با یک گلدان ذوب جامع تدوین شود تا فرآیند پیوند بین آنها در قالب اطلاعات واضح ، مفید و مرتبط امکان پذیر باشد و بدین ترتیب پایگاه داده ها به عنوان جداول منطقی شناخته می شوند که از طریق روابط منطقی که در یکی از زبانها نوشته شده اند با یکدیگر در ارتباط باشند. نرم افزار.

هر جدول که در زبان انگلیسی به عنوان (جدول) شناخته شده است ، شامل گروهی از فیلدها (فیلدها) است که به منظور ایجاد تسهیل در روند بازیابی اطلاعات و سپس درخواست آن از پایگاه داده با استفاده از دستورات برنامه نویسی ، و پیوند دادن و هماهنگی بین داده های مختلف از طریق روش منطقی با یکدیگر در ارتباط هستند. قرار دادن آن در دیتابیس که از نظر ساختار با توجه به محتوا و نوع داده های موجود در آن متفاوت است. [۱]

بانک اطلاعاتی از یک محیط مشترک تشکیل شده است که شامل حداقل یک جدول متشکل از یک یا چند رکورد ، متشکل از یک یا چند فیلد است ، و فیلد فضایی است که برای ذخیره سازی داده ها به صورت دیجیتالی رایانه ای ، که در آن پایگاه داده از چهار مؤلفه اصلی تشکیل شده است ، تشکیل شده است. (کاربران ، نرم افزارها ، تجهیزات و داده ها).

انواع بانکهای اطلاعاتی

هیچ نوع بانک اطلاعاتی وجود ندارد ، بلکه متفاوت است ، که با توجه به ساختار منطقی که در آن ساخته شده است متفاوت است ، که با توجه به نوع داده ، نیاز به انجام عملیات مورد نظر برای انجام و نوع ارتباطی که بین آن و انواع دیگر بانکهای اطلاعاتی وجود دارد ، انجام می شود ، این نوع ها عبارتند از:

 • بانکهای اطلاعاتی تجاری: به عنوان نوع خاصی از شرکتهای تجاری طبقه بندی می شوند که شامل اطلاعات و داده های مربوط به شرکت تجاری است که برای آنها ایجاد شده است.
 • بانک اطلاعاتی شخصی: این داده ها در رایانه های شخصی رایانه است و شامل اطلاعات شماره مشخص شده توسط کاربران می شود.
 • پایگاه داده های توزیع شده: آنها پایگاه داده های مختلفی از داده ها هستند که به منظور تسهیل مسئله دسترسی به داده ها و سپس بازیابی آن در مکان های مختلف توزیع شده و بین آنها متصل می شوند.
 • متمرکز: این پایگاه داده است که در مرکز رایانه اصلی شرکت قرار دارد و در آن برنامه ها و برنامه های تبلیغاتی ذخیره می شود.
 • کار در چارچوب یک محیط کار مشترک با دستیابی به ارتباط بین شبکه ها.
 • محافظت کافی و لازم برای محافظت از داده ها در برابر صدمه یا آسیب.
 • دسترسی آسان و سریع به داده ها را از طریق نقاط مرجع خاص فراهم کنید.
 • امکان مقابله با حجم زیادی از داده ها.
 • این امر به دستیابی به هماهنگی و جمع آوری داده های بزرگ به روش سلسله مراتبی جهت تسهیل فرآیندهای مدیریت و بازیابی کمک می کند.
 • بانک اطلاعاتی اجازه می دهد تا به تمام سوالات و سوالات مستقیمی که مربوط به داده هایی است که در چارچوب آن قوانین و در همه زمان ها ذخیره شده اند ، پاسخ داده می شود.
 • بانکهای اطلاعاتی در سرعت روند دسترسی به داده های موجود در آن سهم بسزایی دارند ، بنابراین به جای جستجوی اینجا و آنجا می توان کلیه داده های لازم را برای تسهیل روند ورود به آن ، استفاده از آن یا درمان آن با کارهای مختلف آینده امکان پذیر کرد.

مشاغل سرپرست بانک اطلاعاتی


پست های مرتبط

Leave a Comment