آیا لبنیات باعث جوش صورت میشود؟ رابطه خوردن شیر و آکنه پوستی


جوش صورت برای هرکسی یک کابوس است و روشهای از بین بردن آن میتواند درشرایط اضطراری بسیار مفید باشند اما چرا قبل از ایجاد جوش صورت از عوامل ایجاد آن پیشگیری نمیکنید؟

ارتباط بین شیر و جوش صورت

برخی پزشکان بر این باورند که آنچه ما می‌ خوریم، می تواند بر روی پوست ما تاثیر بگذارد و بروز جوش و آکنه پوستی را شدیدتر کند. شاید فکر کنید محصولاتی همچون شکلات یا چیپس می تواند درجهت بدتر شدن آکنه موثر باشند، اما اشتباه می کنید، باید بگوییم که درکمال تعجب شیر موجب بدتر شدن آکنه های پوستی می شود.

همچنین بخوانید: غذاهای مضر برای جوش صورت

آیا شیر باعث ایجاد آکنه می شود؟

برخی تحقیقات انجام شده، ارتباطی بین میزان مصرف شیر و بروز آکنه را نشان داده اند. یک مطالعه که درمجله آکادمی پوست آمریکا درسال 2008 منتشر شد، رژیم غذایی پسران نوجوان را مورد بررسی قرار داد. جوانانی که بیشترین میزان شیر را نوشیدند نسبت بهسایرین بیشتر ظهور آکنه روی پوست را شاهد بودند. همین مطالعه نشان داد که محتوای چربی شیر علت بروز آکنه نیست.


شیر چگونه می تواند روی پوست تأثیر بگذارد؟

چرا برخی از لبنیات بهبروز آکنه کمک می کنند؟ برخی فکر می کنند هورمون های موجود درشیر مسئول این اتفاق هستند. شیر حاوی هورمون های آندروژن است، که با شکل گیری آکنه پوستی درارتباط است.

تستوسترون یک هورمون آندروژن است و بهشدت با رشد آکنه ارتباط دارد. این هورمون اغلب بهعنوان هورمون مردانه تلقی می‌ شود، اما زنان نیز درمقادیر کم‌ تر، تستوسترون را تولید می‌ کنند. تستوسترون از طریق یک واکنش زنجیره ای پیچیده، دی هیدروتستوسترون (DHT) را ایجاد می کند. DHT غدد چربی را تحریک می کند و درنهایت بهپوستی چرب که بیشتر مستعد انسداد منافذ و درنهایت جوش و آکنه است، منجر می شود.


فاکتور رشد IGF-1

بسیاری از دامداران برای تحریک تولید شیر بهگاوهایشان هورمون های اضافی می دهند و گاو را قا در بهتولید شیر بیشتر می کند. درنتیجه، بیشتر شیرها سرشار از IGF-1 هستند. IGF-1 یک فاکتور رشد است که دردوران نوجوانی، زمانی که بدن انسان از لحاظ بروز آکنه دربدترین حالت خود قرار دارد، بهاوج خود می رسد. اعتقاد بر این است که IGF-1 بههمراه تستوسترون و DHT باعث شیوع آکنه می شوند. درچندین مطالعه، مصرف زیاد شیر با سطح بالای IGF-1 مرتبط بود.

پردازش شیر بدون چربی می تواند دلیل شدت بیشتر آکنه نسبت بهشیر کامل را توضیح دهد. پروتئین های آب پنیر اضافه می شوند تا بهشیر کم چرب، قوام بیشتری بدهند. برخی گمان می کنند که این پروتئین ها بر رشد آکنه تأثیر می گذارند.


ارتباط بین محصولات لبنی و آکنه

مهم است که درک کنیم که هیچ یک از مطالعات اثبات نکرده اند که شیر باعث آکنه می ‌شود. درحقیقت، آن‌ ها تنها یک ارتباط احتمالی بین محصولات لبنی و شدت آکنه را نشان می ‌دهند. این بهآن معنی است که نوشیدن یک و یا حتی چند لیوان شیر درروز، باعث نمی ‌شود که فردی با پوست صاف بهطور ناگهانی شاهد شروع ظهور جوش و آکنه روی صورتش باشد. این تحقیق نشان می ‌دهد که نوشیدن شیر ممکن است باعث بدتر شدن آکنه برای افرادی شود که درحال حاضر پوست شان مستعد آکنه و جوش است.


اختلاف نظر بین متخصصان پزشکی

بین نوشیدن شیر و بروز جوش و آکنه بر روی پوست نظرات متفاوت بسیاری وجود دارد. بسیاری از متخصصان نسبت بهنتیجه گیری احتیاط می کنند زیرا عوامل دیگری را که ممکن است بر شدت آکنه تأثیر بگذارد، را درنظر نمی گیرند. همچنین آن معتقدند که این مطالعات شیر را بهرشد آکنه و جوش پوستی مرتبط نمی کند، بلکه آنها فقط بین مصرف شیر و شدت آکنه ارتباط برقرار می کنند.

بزرگترین مشکل پژوهشگران اثبات این نظریه است. هیچ راهی برای انجام یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی وجود ندارد زیرا هیچ چیزی وجود ندارد که بتواند بهعنوان یک دارونما متناسب با شیر استفاده شود.

هنوز هیچ مدرک محکمی مبنی بر وجود ارتباط بین مصرف شیر و شدیدتر شدن آکنه دردست نیست. قبل از اثبات این تئوری تحقیقات بیشتری لازم است.

آیا شیر برای شما بهعنوان یک محرک عمل می کند؟ اگر شیر یکی از مواد غذایی است که روزانه مصرف می کنید، شاید وقت آن رسیده که بخواهید آن را برای مدت چند ماه از رژیم غذایی خود حذف کنید تا ببینید که آیا درپوست خود بهبودی مشاهده می کنید یا خیر، بهخصوص اگر آکنه و جوش های روی پوست تان بهدرمان های معمولی پاسخ نمی دهد.


و اما سخن پایانی…

حتی اگر ممنوع کردن شیر از رژیم غذایی شما باعث بهبود آکنه ‌شود، بهاحتمال زیاد برای پاک کردن کامل اثر جوش از روی پوست شما کافی نخواهد بود. برای این کار، شما بهیک داروی مخصوص جوش و آکنه نیاز خواهید داشت. اگر آکنه شما خفیف باشد ممکن است محصولات بدون نسخه   دردرمان آن موثر عمل کنند. اما بیشتر افراد بهترین نتیجه را از داروهای تجویزی آکنه دریافت می کنند.


مطالب سایت را سریع دنبال کنید


سلبریتی ها و افراد مشهورخانواده و سبک زندگی سالمتکنولوژی و فناوری و هوا فضامد و زیبایی و آرایش و جذابیتآشپزی و دسر و سالد و نوشیدنیفال و کارکاتور و طنز و سرگرمیسلامت فردی و بهداشت عمومیچند رسانه ای

منبع : alamto.com

پست های مرتبط

Leave a Comment