تلسکوپ eROSITA که چند ماه پیش پرتاب شده بود، به‌‌تازگی موفق به ارسال اولین تصاویر از جهان با دقت بسیار بالای شده است. بالاخره اولین تصاویر تماشایی از تلسکوپ eROSITA معروف به شکارچی ماده‌ی تاریک منتشر شدند. در تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۱۹ تصاویر اولیه‌ی تلسکوپ آلمانی اشعه‌ی ایکس eROSITA در […]