جامعه مجازی هموطن

Admin

کلیپ اقوای مردم توسط شیطان

  • 2

در این ویدیو کلیپ خواهید دید که چگونه دشمنان انسانیت انسان راه را برای حیوان شدن انسان باز کرده و او را به سوی حیوانیت و پیروی از خصوصیات حیوانی خویش راهنمایی می کنند .
ویدیو . کلیپ . کلیپ سیاسی . video . clip

پست های مرتبط