جامعه مجازی هموطن

Admin

حضرت آیت الله محسن ملکی

  • 2
حضرت آیت الله محسن ملکی

استاد عزیزم ، تو همچون پدری دلسوز سال هامرا تربیت کردی و هیچ ادعا و خواستی نداشتی جز موفقیت و سربلندی ما در نزد پروردگار .

پست های مرتبط