جامعه مجازی هموطن

Admin

آیت الله محسن ملکی

  • 1
آیت الله محسن ملکی

استاد بزرگ و دوست داشتنی بسیاری از طلبه های مشهدی
من خودم خیلی به ایشان علاقه دارم و ایشان را بسیار بزرگ می شمارم
ایشان از شاگردان آیت الله علی فلسفی و استاد موسوی نژاد بوده اند و خودشان سال ها در مشهد به تربیت شاگرد و تعلیم علوم دینی پرداخته اند
خداوند به ایشان توفیق روز افزون اعطا بفرمایید

پست های مرتبط