جامعه مجازی هموطن

Admin

پول نفت چگونه به کشور وارد می شود

  • سیاسی
  • 0
  • 243
  • 2
پول نفت چگونه به کشور وارد می شود

کشورهای خریدار نفت بجای دادن پول ایران مجبورند کالا به ایران بدهند

پست های مرتبط