جامعه مجازی هموطن

Admin

پدر نوین ایران

  • سیاسی
  • 0
  • 233
  • 2
پدر نوین ایران

.
با #تبلیغات سنگین #رسانه های که صاحبانشان زمانی #رضا_قلدر را سرکار اوردن و زمانی هم از پسرش حمایت می کردند ، الآن عده ای فکر می کنند دکل های مخابراتی تلفن همراه هم ساخته رضا خان #قلدر است

پست های مرتبط