جامعه مجازی هموطن

Admin

منشور کوروش

  • سیاسی
  • 0
  • 357
  • 2
منشور کوروش

گل نوشته های زیادی وجود دارد که از شاهان متفاوت ایرانی هستند ولی عده ای بدروغ ان را به کوروش نسبت می دهند

پست های مرتبط