جامعه مجازی هموطن

Admin

مدیر انقلابی

  • سیاسی
  • 0
  • 91
  • 1
مدیر انقلابی

دکتر سعید جلیلی فردی است که منظومه فکری اش بیشترین تطابق را با رهبر انقلاب دارد.... ☝

پست های مرتبط