جامعه مجازی هموطن

Admin

عوضش امنیت داریم

  • سیاسی
  • 0
  • 61
  • 2
عوضش امنیت داریم

برای آنها که روزی با تمسخر نوشتند: "عوضش امنیت داریم!" البته روشنفکر اریایی موقع جنگ همچون سگان ولگرد پناهنده ی ترکیه خواهند شد ..‌ پس نخواهند فهمید ... تصویر فروش دختر جوان ایزدی توسط وحوش داعش!
اگر خون پاک شهدا نبود این سرنوشت ناموس تو بود!

پست های مرتبط