جامعه مجازی هموطن

Admin

سردار دهقان

  • سیاسی
  • 0
  • 76
  • 1

▪️| جای دفاع نمانده!

دهقان: آقای روحانی، من آینده خوبی برای شما پیش بینی نمیکنم!

Related posts