جامعه مجازی هموطن

Admin

سردار دهقان

  • سیاسی
  • 0
  • 165
  • 2

▪️| جای دفاع نمانده!

دهقان: آقای روحانی، من آینده خوبی برای شما پیش بینی نمیکنم!

پست های مرتبط