جامعه مجازی هموطن

Admin

سازش هم هزینه دارد

  • سیاسی
  • 0
  • 26
  • 1
سازش هم هزینه دارد

ما با سازش ارمنستان و افغانستان و جاهای دیگری را از دست دادیم ولی با جنگ ایران را نگه داشتیم

پست های مرتبط