جامعه مجازی هموطن

Admin

روابط نامشروع شهناز پهلوی

  • سیاسی
  • 0
  • 231
  • 1
روابط نامشروع شهناز پهلوی

#پهلوی_به_روایت_دربار
.
منبع:خاطرات اسدالله علم،جلد۲،ص۴۴۱
(وزیردربارپهلوی)
.
روابط نامشروع شهناز دخترشاه با خسروجهانبانی و باردار شدن وی که مجبور به ازدواج با همدیگر شدند!

پست های مرتبط