جامعه مجازی هموطن

Admin

رای به ایران

  • سیاسی
  • 0
  • 94
  • 3
رای به ایران

شرکت در راهپیمایی رای به جمهوری اسلامی ایران است که در قالب شعار و شعور پدیدار می شود .

پست های مرتبط