جامعه مجازی هموطن

Admin

رابطه محمد رضا شاه با پادشاه عربستان

  • سیاسی
  • 0
  • 612
  • 2
رابطه محمد رضا شاه با پادشاه عربستان

قابل توجه کسانی که شعار آریایی می دهند باید توجه به رانندگی پادشاه ایران برای پادشاه عربستان داشته باشند

Related posts