جامعه مجازی هموطن

Admin

حکومت شاه

  • سیاسی
  • 0
  • 190
  • 2
حکومت شاه

این عکس نوشته با مدرک گوشه ای از سبک حکومت در زمان شاه و پدرش بوده

پست های مرتبط