جامعه مجازی هموطن

Admin

حرف های مصوب به کوروش

  • سیاسی
  • 0
  • 242
  • 3
حرف های مصوب به کوروش

جالب است که انقدر حرف از کوروش داریم که از اندیشمندان معاصر که خیلی معروف بودن نداریم

پست های مرتبط