جامعه مجازی هموطن

Admin

تعویق تحریم های جدید

  • سیاسی
  • 0
  • 101
  • 1
تعویق تحریم های جدیدرویترز: تصویب تحریم‌های جدید کنگره علیه ایران، از بیم اثرگذاری بر انتخابات به تعویق افتاد/

پست های مرتبط