جامعه مجازی هموطن

Admin

آخوند درباری

  • سیاسی
  • 0
  • 144
  • 2
آخوند درباری

آخوند درباری کسی است که بخاطر پول فتوای دلخواه حکومت را می دهد

پست های مرتبط