جامعه مجازی هموطن

Admin

زن های دانشمند ایرانی

  • 1
زن های دانشمند ایرانی

زن ها و دختران نخبه و دانشمند ایرانی که دشمنان اسلام و ایران از انها هیچ نامی نمی برند و در عوض کسانی را زن موفق ایرانی می دانند که بوی از ایران و اسلام همراه خود ندارند

Related posts