جامعه مجازی هموطن

Admin

دخترهای خنگ

  • 2
دخترهای خنگ

این خنگی دخترها علتش عدم توجه به مسائلی هست که پسرها بهش توجه دارن نه واقعا خنگی دخترانه..چرا همون دخترها در بعضی مسائل از بسرها استعداد بیشتری دارند

پست های مرتبط