جامعه مجازی هموطن

Admin

تازه مسلمان هندی

  • 2
تازه مسلمان هندی

.
خانم جوان هندی به نام «#مونیکا»که از کودکی  تاکنون در بیش از ۷۰ فیلم ایفای نقش کرده ، وقتی که مسلمان شد نامش را به #رحیمه تغییر داد و با سینما خداحافظی کرد

پست های مرتبط