جامعه مجازی هموطن

Admin

با غیرت ترین دختر ایرانی

  • 1
با غیرت ترین دختر ایرانی

در مقایسه بین دو زن و دختر ایرانی در میابیم که یکی وطن فروش و بی عفت و بدور از رفتارهای مطابق با عرف خانوادگیش است ولی طرف دیگر دختری که فقط حجابش زبان زد است

پست های مرتبط