جامعه مجازی هموطن

Admin

موجودات فضایی در روایات

  • ترسناک
  • 0
  • 76
  • 2
موجودات فضایی در روایاتحضرت باقر (ع) می فرماید: ای ابا حمزه ,این قبه (گنبد _سیاره )پدر ما ادم است و خداوند غیر از ان (سیاره) سی و نه گنبد(سیاره) دارد و در انجا مخلوقاتی هستند که یک چشم بهم زدن نیز نافرمانی خداوند نکرده اند ... . منبع : (روضه کافی ص231 ) . .

پست های مرتبط