جامعه مجازی هموطن

zahra

جمجمه یک انسان از قوم عاد

  • ترسناک
  • 0
  • 27
  • 1
جمجمه یک انسان از قوم عاد

قوم عاد قومی هستند ڪه در قران از آنها حرف زده شده و بر اثر نافرمانی و گناه دچار عذاب شده اند

پست های مرتبط