جامعه مجازی هموطن

Admin

دین چیست؟

  • کلامی
  • 0
  • 259
  • 2
دین چیست؟

.
⛔️گفت: #دین یعنی جهل و #خرافات! من فقط تابع #عقل م!☹️
✅ گفتم: اینکه ستمکار مجازات میشه،بی عقلیه؟اینکه تو توی این عالم تنها نیستی، بی عقلیه؟

پست های مرتبط