جامعه مجازی هموطن

Admin

پرچم آمریکا نماد حکومت ان کشور است

  • سیاسی
  • 0
  • 83
  • 2
پرچم آمریکا نماد حکومت ان کشور است

اگر حکومت ایران سال های زیادی مردم آمریکا را تحریم می کرد حتما مردم آمریکا هم پرچم ما را آتش می زدند

Related posts