جامعه مجازی هموطن

Admin

هفت سین ایرانی

  • سیاسی
  • 0
  • 92
  • 2
هفت سین ایرانیHmvatan.ir می گفت : ببین هفت سین ایرانی را به کاخ سفید بردند آن وقت ما فقط بلدیم "مرگ" بفرستیم! ☹️ گفتم : نه برادر ! این هفت سین #ایرانی نیست ! هفت سین #آمریکایی است

پست های مرتبط