جامعه مجازی هموطن

Admin

ماهواره

  • سیاسی
  • 0
  • 113
  • 2
ماهواره

وقتی برای تخریب به هر دری میزنند !!
شایعه:ماهواره همسایه خودرا گزارش دهید ، یک دستگاه گیرنده دیجیتال هدیه بگیرید !! .

پست های مرتبط