دانلود بهترین سریال های کره ای

Admin

ترفند ترازوی شکسته

  • سیاسی
  • 0
  • 31
  • 1
ترفند ترازوی شکسته

در خصوص تصویر منتشر شده یک پیرمرد دستفروش در فضای مجازی و انتساب شکستن ترازوی او به نیروهای شهرداری در بازار تجریش باید به شهروندان عزیز اعلام کنم: این موضوع کذب است و خداوند را شاکریم که چنین اقدامی از سوی نیروهای انضباط شهری صورت نگرفته است. ترفند "ترازوى شكسته" يكى از شگردهاى برخى شبه متكديان و دستفروشان براى تحريك احساسات شهروندان و مظلوم نمايى است كه كمك بيشترى جلب كنند.
به دنبال انتشار تصویری کاملاً مبهم و بدون شناسنامه هویتی، مکانی و زمانی از یک پیرمرد دستفروش در فضای مجازی که ترازوی او شکسته است و برخی کانال های تلگرامی معاند سیاسی، با جوسازی احساسی، شکسته شدن ترازوی او را به ماموران انضباط شهری در بازار تجریش ربط داده بودند، شخصاً برای پیگیری این موضوع و «دلجویی از این شهروند عزیز» در بازار تجریش و معابر آن محدوده حضور پیدا کردم و پس از تحقیقات از کسبه، دستفروشان و شهروندان، روشن شد که اساساً چنین پیرمرد دستفروشی هیچگاه در تجریش حضور نداشته است!

برای اطمینان بيشتر از نواحى ١٢٣ گانه تهران هم استعلام گرفته شد كه خوشبختانه به هيچ وجه چنين اتفاقى رخ نداده بود. اما اصل ماجرا چيست؟! اصل ماجرا اين است كه "ترفند ترازوى شكسته" يكى از شگردهاى شبه متكديان و برخى دستفروشان براى تحريك احساسات مردم جهت كمك بيشتر است كه اين ترفند اين بار توسط سياسى كارها مورد بهره بردارى قرار گرفته است. برخى افراد با اهداف سياسى و انتخاباتى، پس از ناكام شدن توسط نمايندگان مردم در مجلس با رد تحقيق و تفحص از شهردارى و نيز در بحبوحه اجراى موفق طرح ساماندهى دستفروشان توسط شهردارى تهران، به "ترفند ترازوى شكسته" متوسل شده اند تا شايد بتوانند با دروغ پردازى، از آب گل آلود سياست، ماهى هاى انتخاباتى صيد كنند!»

پست های مرتبط