جامعه مجازی هموطن

Admin

سیزده فروردین و جشن پریوم

  • تاریخی
  • 0
  • 112
  • 1
سیزده فروردین و جشن پریومفقر فرهنگی یعنی شاهد زنده و هرساله جشن #یهود برای کشتار #ایرانی ها توی #13بدر (14 آدار) رو نبینن! اما مرتب برای جنگ #عرب و #عجم (ایران و اسلام)صدتا دروغ به تاریخ ببندن! .

پست های مرتبط