جامعه مجازی هموطن

Admin

استگبار جهانی

  • تاریخی
  • 0
  • 121
  • 1
استگبار جهانی

ببینید استکبار جهانی چطور و با چه توجیهاتی ثروتهای مردمان مظلوم دنیا را برای خود می برد و بذای آنها حمام و دستشویی دست می کند .

پست های مرتبط