جامعه مجازی هموطن

Admin

آندلوس کجاست

  • تاریخی
  • 0
  • 27
  • 1
آندلوس کجاست

آندلوس یا اسپانیای کنونی زمانی مسلمان نشین بوده اند ولی با توطئه مسیحیان در جنگ شکست خورده اند

پست های مرتبط