جامعه مجازی هموطن

Admin

ظلم به کارگر

  • 2
ظلم به کارگر

روایتی درباره ظلم به کارگر و ندادن دستمزد به وی از پیامبر رحمت صلی الله علیه

پست های مرتبط