جامعه مجازی هموطن

Admin

چه کسی هلاک می شود

  • 2
چه کسی هلاک می شود

امام علی علیه السلام:
هر کس خود رای شد هلاک می شود و هر کس با افراد صاحب نظر مشورت کند در عقل آنان شریک می شود نهج البلاغه (صبحی صالح) ص۵۰۰، قصار۱۶۱

پست های مرتبط