جامعه مجازی هموطن

Admin

محل تولد امام علی علیه السلام

  • 2
محل تولد امام علی علیه السلام

محل ورود حضرت فاطمه بنت اسد برای تولد امام علی علیه السلام که هر ساله توسط وهابیون بازسازی می شود ولی بعد از مدتی دوباره آثار ورود آشگار می شود

پست های مرتبط