جامعه مجازی هموطن

Admin

بهترین سخن کدام است

  • 1
بهترین سخن کدام است

امام على عليه السلام:
بهترين سخن آن است كه سود بخشد و بدان كه خيرى در دانشى كه سود نبخشد نيست و از دانشى كه درست آموخته نشده، سودى برده نمى شود
نهج البلاغه، قسمتی از نامه 31

پست های مرتبط